Topu puhkemaja tegutseb alates 2005. aastast ning hooaeg kestab peamiselt juunist augustini ehk vaid 3 suvekuud. Topu puhkemaja ärimudeli uuendus läbi uute sihtgruppide kaasamise ja toetuse abil vajalike tingimuste loomise võimaldab pikendada Topu puhkemaja hooaega aprilli lõpust kuni oktoobri lõpuni ning kaasata uusi sihtgruppe.

Topu puhkemaja toetusprojekti eesmärgiks on ärimudeli uuenduste rakendamine uue sihtgrupi kaasamiseks ja hooaja pikendamiseks. Muudatuste eesmärk on vähendada lühikese hooaja mõju kogu ettevõtte tegevusele sh kriisiperioodidel.

Projekti tulemusel maandatakse oluliselt Topu puhkus OÜ riske, mis võivad tuleneda kriisiolukorrast tulenevast majutusteenuse vähenemisest suveperioodidel. Sellega tagatakse kriisiperioodil ettevõtte minimaalseks toimimiseks vajalik tuluvoog.

Topu Puhkus OÜ sai 2020.aastal toetust Turismiettevõtete Ärimudelite rakendamise väikeprojektide programmist summas 5000 eurot. Programm on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.